logo

Tónlistarskóli Austur Húnavatnssýslu
Forsíða  Skólinn  Skólanámskrá  Myndir  Lúðrasveit
Tónleikar

Námsgreinar

Skólareglur
Námsmat:
Nemendur fá einkunnarspjald að vori þar sem viðkomandi kennari gefur einkunn fyrir hljóðfæraleik, tónfræði og ástundun og aðaleinkunn sem er meðaltal þeirra þriggja.
Nemendur fá einnig skriflega umsögn frá kennara þar sem hann metur árangur vetrarins, þ.e. nemendur taka ekki önnur próf en stigspróf.

Einkunnir eru gefnar í heilum og hálfum tölum á skalanum 1-10 þar sem 9-10 er ágætiseinkunn, 8-9 gott, 5-7 sæmilegt og undir 5 slaklegt.

Áfangar og próf:
Hverjum megináfanga lýkur með áfangaprófum, þ.e. grunnprófi, miðprófi og framhaldsprófi, annars vegar í hljóðfæraleik og hins vegar í tónfræðigreinum. Jafnframt er heimilt að skipta námsferlinu í smærri áfanga eða stig. Áfangaprófum er ætlað að tryggja ákveðnar lágmarkskröfur í námi, festu og aðhald. Ljúka þarf báðum hlutum hvers áfangaprófs áður en heimilt er að þreyta það næsta. Til þess að ljúka framhaldsprófi þarf nemandi auk þess að halda stjálfstæða tónleika.
Grunnnám: fornám og I-III stig
Miðnám: IV-V stig.
Framhaldsnám: VI-VII stig
Skrifstofa skólans er opin fim. - fös.
kl. 09 - 12
Húnabraut 26  540 Blönduós  Sími: 452 4180  tonhun@centrum.is